federacio-catalana-de-futbol

platosQue trist viure en un món on per insultar una dona se l'envia a fregar plats, se l'engega a realitzar qualsevol feina domèstica, com si aquestes imprescindibles tasques haguessin d'avergonyir a qui les fa.