Sáez de Santamaria

'Victus' i el pensament únic

'Victus' i el pensament únic

A començament de setembre, l'ambaixador espanyol a Holanda va cancel.lar, anul.lar, prohibir, postposar..., la presentació del llibre Victus. Barcelona 1714 de l'escriptor Albert Sánchez Piñol que s'havia de celebrar a la seu de l'Institut Cervantes d'Utrecht. Sobta encara més que tota una vicepresidenta de govern digués que la decisió de postposar la presentació fos perquè s'estaven fent presentacions massa seguides del llibre.
'Victus' y el pensamiento único

'Victus' y el pensamiento único

A principios de septiembre, el embajador español en Holanda canceló, anuló, prohibió, pospuso..., la presentación del libro Victus. Barcelona 1714. Asombra que una vicepresidenta de Gobierno dijera que la decisión de posponer la presentación se debiera a que se estaban haciendo presentaciones demasiado seguidas del libro.