hooligans

Violència, masclisme i tradició

Violència, masclisme i tradició

Les actituds masclistes, els insults misògins i la violència contra les dones són una constant en el futbol i en d'altres esports. El pitjor i més desesperant és, però, la contradicció entre la condemna vana i la queixosa no acceptació de possibles sancions.
Violencia, machismo y tradición

Violencia, machismo y tradición

Las actitudes machistas, los insultos misóginos y la violencia contra las mujeres son una constante en el fútbol y en otros deportes. Lo peor y más desesperante es, sin embargo, la contradicción entre la condena vana y la quejosa no aceptación de posibles sanciones.